Mô tả

Mực in Videojet:

Thiên Việt cung cấp mực in và dung môi cho máy videojet  chạy chip 1510…